top of page

Expositie 'bestemming onbekend'

Duitse Vlag.png

HARLEKIJN HOLLAND presenteert JOHN NIELAND

en toont zijn expositie

'bestemming onbekend'

met van zijn hand olieverf op linnen en werken op papier

alsook 'Omhelzing'

een schilderij dat hij samen maakte met Herman van Veen

Te zien in de Gallery van het Herman van Veen Arts Center op Landgoed De Paltz in Soestduinen

28 november 2022 - 28 maart 2023

ARTS_CENTER_met_adres_grijs_DEF.jpg
John in de Bunker silhouet 300dpi.jpg

Nielands werk heeft een eigen vrije stijl met een sterke neiging naar het abstracte. De kleurrijke werken zijn vaak groot van afmetingen en kenmerken zich door dik opgebrachte verflagen waarin hij emoties uit verleden en heden vastlegt. Het werk is door de enorme gelaagdheid een stuk complexer dan op het eerste gezicht doet vermoeden; onder de gelaagdheid van zijn creaties schuilt een stukje geschiedenis, een verhaal vol onverwachte wendingen en een geheim. Expressief, onbevangen en surrealistisch geïnspireerd, werkt hij volgens hetzelfde principe als de CoBrA beweging. Het lot bepaalt vaak anders dan voorzien; gedreven door een innerlijke drang tot creëren laat Nieland zich leiden door het onbekende.

Kunst is de taal van de ziel en verbindt. 'Het' vaart een eigen koers, regie-loos, vol beweging en aansturend op loslaten met 'bestemming onbekend'

Impressie expositie 'bestemming onbekend'

Impressie expositie 'bestemming onbekend'

Impressie openingsavond 27 november 2022 'bestemming onbekend'

'Bestemming onbekend' werd op 27 november jongstleden onder grote belangstelling hartelijke geopend met een integer welkomstwoord van Herman van Veen. "Het lijkt wel alsof John's werken er altijd al hebben gehangen. Heel opmerkelijk want dat is niet zo, het hangt er pas een paar dagen. Hoe kan hectiek zo rustig zijn. Kleurrijk, chaotisch maar in evenwicht. Er is een stilte in het pand gekomen, alsof het er altijd al was", aldus Van Veen. 

Met dank aan Herman van Veen en Ingrid Verbraeken - openingswoord, Délon Boonstra - camerawerk, medewerkers Herman van Veen Arts Center - gastvrijheid, Helena de Jong, Hieke Stelpstra, Doris Lamers, Martin Huizenga en Claudia Baburek - foto's.

Impressie openingsavond 'bestemming onbekend'

In de Media

551c0c67-6bc4-423a-9c3a-49ee864a0ccc_edi
Deutch

Ausstellung 'bestemming onbekend'

HARLEKIJN HOLLAND präsentiert

JOHN NIELAND 

und zeigt seine Ausstellung: 'bestemming onbekend' (Ziel unbekannt)

mit Öl auf Leinen und Arbeiten auf Papier aus seiner Hand sowie "Embrace" (Umarmung) ein Gemälde,

das er zusammen mit Herman van Veen schuf.

Ausgestellt in der Galerie des Herman van Veen Arts Center auf dem Landgut De Paltz in Soestduinen

28. November 2022 - 28. März 2023

Nielands Werk hat einen eigenen, freien Stil mit einer starken Neigung zum Abstrakten. Die farbenfrohen, oft großformatigen Werke zeichnen sich durch dick aufgetragene Farbschichten aus, in denen er Emotionen aus Vergangenheit und Gegenwart festhält. Durch die enorme Schichtung ist das Werk viel komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint; unter den Schichten seiner Kreationen liegt ein Stück Geschichte, eine Geschichte voller unerwarteter Wendungen und ein Geheimnis. Ausdrucksstark, ungehemmt und surrealistisch inspiriert, arbeitet er nach dem gleichen Prinzip wie die CoBrA-Bewegung. Das Schicksal bestimmt oft anders als erwartet; getrieben von einem inneren Schaffensdrang, lässt sich Nieland vom Unbekannten leiten.

 

Kunst ist die Sprache der Seele und verbindet. Es segelt seinen eigenen Kurs, richtungslos, voller Bewegung und steuert auf das Loslassen mit "bestemming onbekend" zu

"Bestemming onbekent" wurde am 27. November unter großem Interesse mit einer umfassenden Begrüßungsrede von Herman van Veen eröffnet. "Es scheint, als hätten die Werke von John schon immer dort gehangen. Das ist bemerkenswert, denn es hängt erst seit ein paar Tagen dort. Wie kann Hektik so ruhig sein. Bunt, chaotisch, aber ausgewogen. Eine Stille ist in das Gebäude eingezogen, als wäre sie schon immer da gewesen", so Van Veen.

 

Eindruck von der Ausstellung

Impressionen des Eröffnungsabends

bottom of page